خدمات حسابداری
بدهی مالیات بر ارزش افزوده چه ارتباطی به تعیین تکلیف مالیات عملکرد دارد؟

بدهی مالیات بر ارزش افزوده چه ارتباطی به تعیین تکلیف مالیات عملکرد دارد؟

یک مودی مراجعه کرده و می گوید که از سوی سازمان امور مالیاتی بخاطر بدهی مالیاتی که هنوز قطعی نشده و در مرحله دادرسی هست، تهدید به توقیف اموال شدم. پس از بررسی متوجه شدیم که مالیات بر ارزش افزوده ابرازی رو پرداخت نکرده است وسوال کردیم که چرا پرداخت نکردید، می گوید هنوز مالیات عملکرد آن سال قطعی نشده است.


ما به ایشان توضیح دادیم که این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند زیرا:

 

  1.  در تبصره 2 ماده ۲۱۰ ق م م ذکر شده است که مالیاتی که در تو اظهار نامه ابراز شده مالیات قطعی می باشد.
  2. مستند به همین ماده برگه اجرایی به مودی ابلاغ می شود و یک فرصت یک ماهه به مودی داده می شود که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام کند و اگر مودی هیچ اقدامی نکند به میزان مالیات،۱۰ درصد جرائم اضافه و به میزان مجموع بدهی از اموال توقیف می شود.

 

اما نکته آخر مطابق ماده ۲۵ قانون دائمی ارزش افزوده، مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم همان موضوع وصول و اجرا در مورد مالیات های بر ارزش افزوده هم جاری می باشد، پس لطفا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رو به مالیات عملکرد ربط ندهید!

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی