خدمات حسابداری
در زمان صدور اسناد حسابداری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

در زمان صدور اسناد حسابداری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

چند نکته در مورد صدور سند حسابداری:
 

در زمان صدور سند به چند مساله باید دقت کنید
 

الف- ضمیمه سند چی باید باشه؟

  • اسناد حسابداری باید دارای اسناد مثبته کافی باشد به شکلی که مستندات مندرجات سند را تائید نماید

ب- چه مجوزی میخواد اون سند؟ 

  • اسناد مثبته ای که بر اساس آن سند صادر شده است باید دارای تائید مسئول مرتبط باشد، مدیر عامل، مدیر مالی، بازرگانی، فنی، انبار و ...

ج- مستندات با سند صادر شده آیا مطابقت دارد یا خیر؟

  • مستندات به صورت کامل با سند مطابقت داشته باشند.

 

تازه بعد این 3 تا مرحله میرسیم به خوده سند که باید آرتیکل ها سند رو بررسی کنیم.
 

حالا در خوده سند به چه چیز هایی باید دقت بکنیم؟
 

اول خوده آرتیکل های اصلی هستندکه این آرتیکل ها آیا درست سند خورده یا نه؟
 

حالا این آرتیکل خود قسمت های مختلف داره یعنی کد حساب کل درست خورده؟

کد حساب معین درست خورده؟

کد حساب تفصیل درست خورده؟

و یک چیز خیلی مهم مساله مبلغ و از اون مهم تر شرح آن هست، در مورد شرح اینکه شرح کامل و جامع باشد در عین حال از زیاده نویسی خودداری کنید.
 

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی