خدمات حسابداری
مالیات کارتخوان را با رعایت این نکته کاهش دهید

مالیات کارتخوان را با رعایت این نکته کاهش دهید

این نکات مهم در مورد حساب های بانکی متصل به کارتخوان را رعایت کنید و مالیات خود را کاهش دهید

واریزی به حساب های بانکی متصل به کارتخوان به دو صورت انجام می گیرد:

  1. یکی از طریق کارت بانکی که مستقیما از طریق کارتخوان به حساب بانکی متصل واریز می‌شود.
  2. یکی دیگر هم واریزی های غیر مستقیم (توسط صاحب کارتخوان و یا دیگران) به حسابی که کارتخوان به آن متصل می باشد واریز می شود که می تواند به صورت نقدی، حواله، انتقالی و ..... باشد.

 

از نظر سازمان امور مالیاتی، هر نوع واریزی به حساب متصل به کارتخوان مربوط به فعالیت شغلی مودی (صاحب کارتخوان) بوده و می تواند مشمول مالیات شود. البته برخی ارقام واریزی که ماهیت درآمدی نداشته یا اینکه مشمول مالیات مقطوع بوده و مالیات آن قبلا پرداخت گردیده و یا ... مجدداً مشمول مالیاتی نخواهد بود.
 

توصیه می‌‌شود جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1400، اطلاعات فروش(ترجیحا واریزی به حساب متصل به کارتخوان مربوط به فعالیت کسبی) و نیز خرید (اسناد و مدارک مربوط به خرید) و نیز اسناد و مدارک هزینه ای را به طور جداگانه دسته بندی نموده تا راحت تر مورد استفاده تنظیم کنندگان اظهارنامه قرار گیرد.

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی