خدمات حسابداری
مراحل دادرسی مالیاتی به چه ترتیبی می باشد؟

مراحل دادرسی مالیاتی به چه ترتیبی می باشد؟

دادرسی مالیاتی یه موضوع با اهمیت می باشد که اگه از آن اطلاع داشته باشید می تواند شما رو در پیگیری و رفع مشکلات مالیاتی یاری کند. دادرسی مالیاتی بحث جذابی می باشد که اگر مودی مالیاتی از آن اطلاع داشته باشد می تواند از حق و حقوق خود در بحث مالیات دفاع نمائید و اگر مشاور مالیاتی  یا مدیر مالی هم باشید هم در پیشرفت شغلی شما و هم کسب درآمد بیشتر تاثیر گذار باشد.
 

در پائین به صورت خلاصه مراحل مالیاتی رو با زبان عامیانه توضیح می دهیم.
 

مرحله اول توافق با ممیز کل هست:
 

این مرحله خیلی مهم هست یه تغییراتی هم بعد از دائمی شدن قانون ارزش افزوده کرده (ماده  ۲۳۸ق م م )
 

مرحله دوم هیئت حل اختلاف بدوی هستف ماده ۲۴۴ ق م م:
 

مرحله سوم که بعد از مرحله بدوی می باشد هیئت حل اختلاف تجدید نظر موضوع ماده ۲۴۷ ق م م 
مرحله چهارم هیئت حل اختلاف ماده ۲۱۶ که کمیسیون ماده ۲۱۶ هم نامبرده می شود.

 

مرحله پنج ام شورای عالی مالیاتی هست که یکی از مراحل بسیار تاثیر گذار در دادرسی هست.
 

و مرحله ششم که هیئت حل اختلاف هم عرض می باشد.
 

مرحله هفتم مرکز عالی دادخواهی ماده ۲۵۱ مکرر می باشد.
 

و مرحله هشتم و نهایی دیوان عدات اداری می باشد.
 

که البته دیوان عدالت اداری خارج از مجموعه سازمان امور مالیاتی هست.
 

مرحله ۱ تا ۷ دادرسی درون سازمان امور مالیاتی می باشد، یعنی همه این هیئت ها درون سازمان امور مالیاتی و مودی از حق خودش دفاع می کند، اما مرحله ۸ دیوان عدالت اداری خارج از سازمان امور مالیاتی اتفاق می افتد. 
 

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی