خدمات حسابداری
مفاصا حساب ماده 38 تامین اجتماعی چیست و چگونه صورت می پذیرد؟

مفاصا حساب ماده 38 تامین اجتماعی چیست و چگونه صورت می پذیرد؟

یکی از مسائلی که این روزا خیلی مطرح می شود مسئله مفاصا حساب تامین اجتماعی می باشد، حالا چه پیمانکار باشد چه کارفرما.
به صورت خیلی خلاصه و کوتاه  مسئله مفاصا تامین اجتماعی رو در چند تا ماده قانون تامین اجتماعی مرور می کنیم از جمله ماده 38.
امروزه تمام کارفرماها به این مسئله آگاه شدند که برای جلوگیری از جرائم که موقع رسیدگی تامین اجتماعی معمولا مشمول می شوند مربوط به اخذ مفاصا حساب واگذاری یک پیمان به پیمانکار می باشد که به این شکل می باشد که کارفرما یک مبلغی از کارکرد پیمان کار رو به عنوان سپرده تامین اجتماعی نزد خود باید مسدود کند تا در زمان اتمام قرارداد و پروژه از سوی سازمان تامین اجتماعی محاسبات مربوط به مفاصا حساب قرارداد با توجه به نوع پیمان انجام می پذیرد و پس از تسویه حساب پیمانکار با تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب و ارائه آن به کارفرما، کارفرما سپرده پیمانکار را آزاد می کند. 
رویه اخذ مفاصا حساب به این صورت می باشد که ابتدا که قرار داد منعقد می شود پیمانکار باید یک درخواستی به کارفرما ارائه دهد که کارفرما یک نام به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای پروژه بزند و درخواست ردیف پیمان را داشته باشد، یعنی برای قرارداد یک درخواست ردیف پیمان در آن شعبه تامین اجتماعی بکند و با این کار این قرارداد رو در تامین اجتماعی هم ثبت کند. در این مرحله کار کارفرما فعلا با تامین اجتماعی خاتمه می یابد تا زمانی که که آن قرار داد تمام شود، در زمان اتمام قرارداد پیمانکار باید یک نامه به تامین اجتماعی بزند و درخواست صدور مفاصا حساب را نماید. نکته ای که می باشد این موضوع هست که در مدت که قرارداد در حال انجام می باشد پیمانکار باید نیرو های خود رو در قالب لیست بیمه و ردیف پیمان اخذ شده به تامین اجتماعی ارسال و ماهانه حق بیمه کارکنانی که در آن پروژه مشغول به فعالیت می باشند را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت  کند.
پس از درخواست پیمانکار برای صدور مفاصا حساب شعبه تامین اجتماعی یک نامه خطاب به کارفرما قرارداد می زند و از کارفرما درخواست یک سری اطلاعات و مدارک را می نماید کهه مهمترین آنها یک نسخه از قرارداد و اطلاعاتی در مورد مبلغ ناخالص کارکرد پیمانکار، مدت قرارداد، تامین مصالح بر عهده چه کسی بوده است و ... را از کار فرما می نماید.
پس از دریافت نامه کارفرما از سوی تامین اجتماعی بررسی های لازم از سوی کارشناس ها تامین اجتماعی بابت قرارداد از جمله ضریب قرارداد، نوع قرارداد، تتناسب تعداد کارکنان بیمه شده پیمانکار با کار انجام شده و ... از سوی کارشناس بیمه صورت می پذیرد و اگر در حین بررسی ابهاماتی از سوی کارشناس سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد درخواست مدارک و اطلاعات مورد نیاز رو هم از کارفرما و هم از پیمانکار می تواند داشته باشد و در نهایت بعد از بررسی کامل و رفع ابهامات سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور مبلغ مورد نیاز پرداختی از سوی پیمانکار یا کارفرما(پروژه های دولتی) برای صدور مفاصا حساب را می نماید و در صورتی که مبلغ تشخیصی از سوی پیمانکار یا کارفرما مورد قبول باشد پس از پرداخت حق بیمه پیمان  مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی صادر می شود، که اکنون این موارد به صورت سیستمی صورت می پذیرد و هم کارفرما و پیمانکار می توانند مفاصا حساب صادر شده را مشاهده نمایند و پس از صدور مفاصا حساب کارفرما باید سپرده حق بیمه را که نزد خود نگه داشته است را به پیمانکار پرداخت نماید.
نکته ای که در مورد حق بیمه پیمانها وجود دارد این موضوع هست که حق بیمه پیمانها بر اساس ماهیت پیمان اینکه پروژه عمرانی(هزینه پیمان از سوی دولت و بودجه کشور تامین شود) یا غیر عمرانی باشد و هم اینکه موضوع قرارداد چه باشد و هم اینکه مواد و مصالح توسط کارفرما یا پیمانکار تامین شود و اینکه کار به صورت دستی انجام شود یا ماشین آلات متفاوت می باشد و دارای ضرایب متفاوتی می باشد.
نکته دیگری که در مورد مفاصا حساب تامین اجتماعی وجود دارد این موضوع هست که محاسبه حق بیمه پیمان مورد قبول پیمانکار نباشد و پیمانکار مدعی باشد حق بیمه محاسبه شده خلاف قوانین و مغایر با مفاد پیمان می باشد که در اینصورت پیمانکار باید به حق بیمه محاسبه شده اعتراض نماید تا در هئیت های تامین اجتماعی به اعتاض و مدارک پیمانکار رسیدگی و در صورتی که ادعا پیمانکار درست و دارای اسناد و مدارک مثبته بود حق بیمه صحیح مجددا بررسی و اعلام شود.
و نکته اخر این هست که از سال 1399 بسیاری از خدمات سازمان تامین اجتماعی به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام می شود و مکاتبات گفته شده در بالا به صورت سیستمی صورت می پذیرد و فقط بحث اعتراض به حق بیمه محاسبه شده آن هم در صورتی که مدارک بارگذاری شده از سوی معترض کافی نباشد جلسات رسیدگی به صورت حضوری برگزار می شود.

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی