خدمات حسابداری
نحوه استفاده از معافیت هایی که در زمان ارسال اظهارنامه مودی از آن استفاده نکرده است چگونه است؟

نحوه استفاده از معافیت هایی که در زمان ارسال اظهارنامه مودی از آن استفاده نکرده است چگونه است؟

اگر مودی داریم در زمان تنظیم و ارسال اظهارنامه سال از معافیت هایی که شامل آن می شود در اظهارنامه تنظیمی و ارسال اطلاعی نداشته و از آن معافیت ها استفاده نکرده است آیا در زمان رسیدگی از معافیت ها محروم می باشد؟ 
 

در صورتی که مودی به دلیل عدم اطلاع از قانون و مقرراتی یا به هر دلیلی دیگری در اظهارنامه ای که ارسال کرده معافیت، نرخ صفر مالیاتی و هر مشوق مالیاتی رو لحاظ نکرده باشد یا در آن سال یک سری درآمد با نرخ مقطوع داشته باشد که آن را مشمول نرخ مالیات بر درآمد کرده باشد و یا زیان تایید شده مربوط به سال های قبل داشته باشد که از درآمد آن سال کسر نکرده باشد و ... و هر کدام ازین ها اتفاق افتاده باشد حسابرس مالیاتی هنگام رسیدگی موظف می باشد که معافیت ها را اعمال کند اگر این کار از سوی حسابرس مالیاتی انجام نپذیرفت مودی می تواند این مورد را در هیئت های حل اختلاف مالیاتی پیگیری کند. دانستن و اطلاع داشتن مودی از این حقوق خود بسیار مهم می باشد و جهت برخورداری از این حقوق مودی می تواند به بخشنامه شماره 2009824 بند 8 مراجعه کند.
 

 

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی