خدمات حسابداری
وظایف حسابداران در تیر ماه چیست؟

وظایف حسابداران در تیر ماه چیست؟

در این مقاله به یکی از مهمترین و حیاتی ترین ماه ها برای حسابداران یعنی تیرماه می پردازیم. وظایف و تکالیف حسابداران در تیر ماه امسال چیست؟ در سال های نه چندان دور عموم مردم هم می دانستند که حسابداران در دو مقطع زمانی شلوغ تر هستند که یکی ماه پایانی سال یعنی اسفند ماه بود که بیشتر به خاطر تسویه حساب های پایان سال با مشتریان و تامین کنندگان و تسویه حقوق و مزایای پایان سال کارکنان حجم کار واحد مالی بیشتر بود و مقطع بعد ماه های خرداد بابت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی ترافیک کاری داشتند اما از مان اجرائی شدن قانون ارزش افزوده از سال 1387 و معاملات فصلی از سال 1391 و سامانه ای شدن لیست مالیات حقوق و ارسال هر ماهه لیست مالیات بر حقوق حجم کار حسابدارها در کلیه ماه ها و ایام سال زیاد می باشد و نیاز می باشد که حسابداران بابت انجام تکالیف قانونی شرکت ها و اشخاص به صورت ماهانه یک سری کارها، گزارشات و اظهارنامه ها رو به سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تنظیم و ارسال نمایند. لذا نیاز هست که حسابداران تقویم انجام کارهای خود را به صورت ماهانه در دسترس داشته باشند که در اینجا ما به تکالیف حسابداران در تیر ماه اشاره ای خواهیم داشت.

 

تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی

مهلت تسلیم: 15 تیر ماه

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر:

%30 مبلغ مالیات گروه اول و دوم

%10 مبلغ مالیات برای سایر مشاغل ( غیر قابل بخشودگی)

 

 

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار

مهلت ارسال: 15 تیر ماه

جریمه عدم تسلیم در موعد مقرر:50% مالیات متعلق

جریمه عدم پرداخت: ماهانه 2% مالیات متعلقه

 

ارسال لیست مالیات حقوق خرداد پرسنل

مهلت ارسال: 31 تیر ماه

جریمه عدم ارسال در موعد مقرر: 2% حقوق پرداختنی

جریمه عدم پرداخت:10% مالیات متعلقه + ماهانه 5/2% مالیات متعلقه

 

 

ارسال لیست حق بیمه خرداد پرسنل

مهلت ارسال: 31 تیر ماه

جریمه عدم ارسال در موعد مقرر:10% حق بیمه متعلقه

جریمه عدم پرداخت: ماهانه 2% حق بیمه متعلقه

 

تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی

مهلت ارسال : 1 مرداد ماه

جریمه عدم تسلیم در موعد مقرر: 30% مالیات متعلقه

جریمه عدم پرداخت: ماهانه 5/2% مالیات ابرازی

 

 

نکته:مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی 31 تیرماه است اما 31 تیر جمعه است

در نتیجه آخرین مهلت شنبه اول مرداد ماه است.

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی