خدمات حسابداری
کاهش مالیات از طریق آشنایی با جرایم و تکالیف مالیاتی

کاهش مالیات از طریق آشنایی با جرایم و تکالیف مالیاتی

اگر با جرایم مالیاتی آشنا باشید و تکالیف رو درست و به موقع انجام بدهید هزینه پرداخت مالیات خیلی کمتر می شود .


اولین جریمه موضوع ماده ۵۱ ق م م جریمه حق تمبر می باشد که در صورت عدم پرداخت در فرصت دو ماهه دو برابر مبلغ مالیات حق تمبر جریمه دارد.
 

جریمه دوم ماده  ۱۶۹ ق م م عدم صدور صورتحساب که دو ۲ درصد  مبلغ صورتحساب می باشد.
عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله ۲ درصد و استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا دیگران برای خود نیز ۲ درصد و عدم ارایه فهرست معاملات ۱ درصد مبلغ معاملات جریمه دارد.

 

جریمه بعدی ماده ۱۹۰ پرداخت مالیات عملکرد پس از سر رسید ماهانه ۲.۵ درصد جریمه داره اما جریمه ماده ۱۹۲ در بین جرایم این جریمه ماده ۱۹۲ غیر قابل بخشش هست.
عدم ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و درآمد کتمان شده ۳۰ درصد، هزینه های غیر واقعی موقع رسیدگی که اگر ممیز به آنها دسترسی پیدا کند که هزینه های غیر واقعی  (هزینه ای که انجام نشده اما ثبت شده است و در در دفاتر تحریر شده است) ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش دارد.

 

جریمه بعدی موضوع ماده ۱۹۳ عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر برای هر کدام ۲۰ درصد می باشد.
به این نکته هم توجه داشته باشید دفاتر نانویس در حکم ارائه دفاتر می باشد.

 

ماده بعدی ماده ۱۹۴ ق م م هست که در صورت اختلاف بین درآمد ابرازی و قطعی بیش از ۱۵ درصد اختلاف باشد علاه بر جرایم مقرر محرومیت از بخشودگی ها تا ۳ سال را در بر دارد.
زمانی که شما درآمدتون رو ابراز می کنید پس از رسیدگی مشخص می شود درآمد شما با درآمدی که تشخیص داده شده بیش از ۱۵ درصد اختلاف دارد که اگر بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر اینکه جرایم مقرر در این قانون رو باید پرداخت کنید تا ۳ سال محرومیت از همه بخشودگی ها را در پی دارد.

 

موضوع ماده ۱۹۵ جریمه موضوع این ماده در مورد شرکت های در حال انحلال می باشد.
عدم تسلیم اظهارنامه قبل از انحلال (موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم) معادل ۲ درصد و تسلیم اظهارنامه خلاف واقع معادل ۱ درصد سرمایه جریمه دارد.

 

ماده ۱۹۶ تقسیم دارایی موسسه قبل از تصفیه مالیاتی یا سپردن تامین مقرر معادل ۲۰ درصد مالیات جریمه دارد.
 

ماده ۱۹۷ عدم تسلیم لیست حقوق  پرداختی ۲ درصد حقوق پرداختی و عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری ۱ درصد مبلغ قرارداد.
 

ماده ۱۹۹ در مورد مالیات های تکلیفی می باشد که در صورت عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده و ۲.۵ درصد جریمه ماهانه دارد.
 

جریمه بعدی در مورد ماده ۲۰۰ در مورد تکالیف دفاتر اسناد رسمی هست که در صورت عدم رعایت تکالیف دفاتر اسناد رسمی معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه جریمه دارد.
 

ماده ۲۰۱ هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
 

اما ماده اخر ماده ۲۱۱ در مورد وصول و اجرا، اگر مودی پس از ابلاغ برگه اجرایی در مدت مقرر نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام نکند معادل اصل بعلاوه جرایم مالیاتی به اضافه ۱۰ درصد مجموعا از اموالش توقیف می شود. 

مشاوره رایگان از طریق پاسخ به سوالات شما
  • تلفن همراه و ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود و تنها برای اطلاع رسانی به شما در هنگام پاسخ به سوالتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرکت مالیاتی