خدمات حسابداری
بخشنامه تبصره 100 برای عملکرد مشاغل در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

بخشنامه تبصره 100 برای عملکرد مشاغل در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

بخشنامه تبصره 100 برای عملکرد مشاغل در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که طبق این بخشنامه همه مشاغلی که مجموعه فروش کالا و ارائه خدماتشان تا سقف چهل و هشت میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ بوده می توانند از تبصره 100 استفاده کنند و مالیات مشاغل به صورت مقطوع توسط سامانه محاسبه می شود در صورت عدم امکان پرداخت یکجا مالیات می تواند  مالیات را تا چهار قسط تقسیط کند اما اگر مودی مالیات اعلام شده را  نپذیرفت باید اظهارنامه ارائه بدهد. (در بخشنامه اولیه تبصره ماده 100 مبلغ فوق یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان بود)


 نکته مهم در استفاده از تبصره 100 این موضوع هست که در آینده اگر مشخص باشه فروش واقعی مودی بیش از فروش ابرازی بوده دو حالت دارد در حالت اول اینکه درآمد واقعی از سقف چهل و هشت میلیارد ریال تجاوز نکرده و با استناد به ماده 41 آیین نامه اجرایی ۲۱۹کتمان درآمد با در نظر گرفتن سود فعالیت مشاغل مشابه محاسبه می شود و مالیات مطالبه می شود و در حالت دوم اما اگر فروش واقعی از فروش ابرازی بیشتر باشه و بالاتر از چهل و هشت میلیارد ریال باشه این مودی مشمول تبصره ۱۰۰ نبوده و جریمه غیرقابل بخشش عدم ارائه اظهارنامه رو باید پرداخت کند و همه معافیت ها و مشوق‌های مالیاتی نیز لغو می شود از جمله معافیت سالانه مشاغل.


تبصره بند ۵ این بخشنامه عنوان می کند با بررسی اسناد خرید و بهای تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات ارائه شده درآمد مودی تعیین می شود، اگر مودی مدارکی را ارائه کند که بخشی از آن کالای خریداری شده در موجودی پایان دوره است و هنوز در سال ۱۴۰۰ به فروش نرفته از درآمد سال  1400 مودی کسر می شود.


بخشنامه دو بند مهم دیگردارد که یکی شامل خریداران سکه در سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی می شود که باید طبق طبق دستورالعمل مربوطه اقدام کنند اما نکته بعدی مربوط به مالیات ۹۹ مودیانی که قطعی نشده و در فرایند دادرسی هست به این صورت می باشد که اگر در فرایند دادرسی مالیات کاهش پیدا کند در مالیات مقطوع سال1400 تاثیری نخواهد داشت.


بخشنامه تبصره ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل یه سری تغییراتی داشته از جمله اینکه :

 

  1. همه مشاغل را دربرگرفته.
  2. کسانی که سال اول فعالیت شون هست منعی برای استفاده از این تبصره ندارند.
  3. کسانی که در سال گذشته محل فعالیت آن ها تغییر داشته هم می توانند از بخشنامه استفاده کنند.
  4. مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۰ را سامانه محاسبه میکنه که در سال گذشته با یک افزایش ضریبی نسبت به سال قبل محاسبه می‌ شد.

 

با توجه به اینکه تا پایان خردادماه فصل ارسال اظهارنامه است و تبصره ۱۰۰ هم برای مشاغل موضوع مهم و حیاتی است اگر درآمد مشاغل تا سقف چهل و هشت میلیارد ریال بوده می توانید از تبصره 100 استفاده کنید اما اگر درآمدتون در سال ۱۴۰۰ بیشتر از این عدد بوده حتما باید اظهارنامه ارسال کنید.
 

شرکت مالیاتی