خدمات حسابداری
تجارت خارجی ایران و پیش بینی آینده

تجارت خارجی ایران و پیش بینی آینده

آمار تجارت خارجی شش ماهه سال ۹۹ نشان می‌ دهد، صادرات به ۱۳.۵ میلیارد دلار و واردات نیز بیش از ۱۶.۷ میلیارد دلار رسیده است، در مجموع حجم تجارت از ۳۰.۳ میلیارد دلار عبور کرد. اما به دلیل اهمیت دلار و ذخایر ارزی ایران،  مهمتر از این آمار مقایسه آن با شش ماه اول سال ۹۸ است تا وضعیت منابع ارزی و تجارت درآینده نمایان شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده و آمارهای مرتبط با واردات میزان درآمد ارزی دولت با توجه به سیاست های اتخاذ شده، روند کاهشی داشته و عمده آن معطوف به مواد اولیه واسطه ‌ای و تولیدات کارخانه ها است. همچنین به لحاظ ارزش هم نشانه مثبت چشمگیری در این آمار اقتصادی دیده نمی شود و شاهد افت ارزش ۲۱.۶ درصد و افت وزنی ۱.۲ درصدی هستیم. آنچه که از واردات نگران کننده تر قلمداد می‌ شود، وضعیت صادرات بوده که واسطه تحریم ‌ها و شرایط ناشی از کرونا محدودیت های جدی در مرز ها مواجه کرده است. صادرات نیمه اول ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۱ درصد به لحاظ ارزشی و ۳۳.۹ درصد از نظر وزنی کاهش یافته است. در مجموع تراز تجاری ۳.۲ میلیارد دلار منفی است.

 

جدول فوق صادرات شش ماه نخست سال ۹۹ را با مدت مشابه سال قبل به کشورهای طرف تجاری مقایسه کرده است که با تحلیل آن به تفاوت سیاست های اقتصادی و نتایج اقتصادی بدست آمده در دیگر کشور ها نسبت به ایران دست پیدا خواهید کرد.

شرکت مالیاتی