خدمات حسابداری
رشد اقتصادی ایران، تورم، نرخ بیکاری در سال جاری و سال آینده

رشد اقتصادی ایران، تورم، نرخ بیکاری در سال جاری و سال آینده

در خلاصه گزارش حال و آینده اقتصاد ایران توسط صندوق بین المللی پول، مقایسه شرایط کشورمان با دیگر کشورهای منطقه جالب و قابل توجه است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال آینده اقتصاد جهان کم‌ کم آماده خداحافظی با رکود کرونایی خواهد شد.

 

رشد اقتصادی ایران سال جاری و سال آینده

 

رشد اقتصادی در سال جاری منفی ۵ درصد

رشد اقتصادی در سال آینده مثبت ۳/۲

 

تورم ایران سال جاری و سال آینده

 

 

تورم در سال جاری ۳۴ درصدی

تورم در سال آینده ۳۰  درصدی

 

نرخ بیکاری ایران سال جاری و سال آینده

 

 

نرخ بیکاری در سال جاری ۴/ ۱۲ درصدی

نرخ بیکاری در سال آینده  ۲/ ۱۲ درصدی

 

 

 

شرکت مالیاتی